Wat zijn de verschillende soorten stichtingen?

Wat zijn de verschillende soorten stichtingen?

Vraag:

<>

Antwoord: er wordt onderscheid gemaakt tussen ondiepe en diepe funderingen.

De fundering is het onderste deel van een constructie, waardoor het gewicht gelijkmatig over de grond kan worden verdeeld, zonder verschillende afzettingen van het ene punt naar het andere op het oppervlak te veroorzaken, en dus aanzienlijke schade te voorkomen. De keuze voor het bouwen van funderingstechnieken is daarom essentieel, vooral wanneer de grond niet stabiel is. Er zijn twee hoofdfunderingstechnieken: ondiepe funderingen en diepe funderingen. De keuze hangt af van de aard van de grond waarop uw huis zal worden gebaseerd. De oppervlakkige funderingen moeten worden uitgevoerd op stabiele gronden, of voor lichte constructies, waarvoor geen extra versterkingen nodig zijn. Om diepe funderingen te maken, of zogenaamde "steltenfunderingen" wanneer de stabiele grond zich op enkele meters van het oppervlak bevindt, zullen palen, diafragmawanden of een andere techniek worden gebruikt die het mogelijk maakt om deze stabiele grond te bereiken.


Video: Verenigingen & Stichtingen - Wat is het verschil tussen een vereniging en een stichting?